Logolot

Welkom bij Logolot!

praktijk gespecialiseerd in beelddenken, visuele disfuncties, leerproblemen, OMFT en schisis

IMG_2683.JPG
 
 

.01

Wie ben ik?

Ik ben Lieselot De Coninck, afgestudeerd als logopediste in 2005 en sindsdien ook aan de slag in mijn eigen praktijk.

Regelmatig volg ik nog bijscholingen in Vlaanderen en Nederland om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en om jullie nog beter te kunnen helpen. Zo heb ik mij de laatste jaren voornamelijk gespecialiseerd in het beelddenken en in visuele disfuncties. 

In de praktijk behandel ik zowel kinderen als volwassenen met volgende problemen:

- leerproblemen (lezen, spelling, rekenen)

- visuele disfuncties

- beelddenken

- schisis

- articulatiestoornissen

-OMFT (oro-myofunctionele problemen zoals verkeerd slikken)

- taalstoornissen

- stemproblemen

 
 
IMG_8562.JPG
 

.02

Werking

 

aanmelding

Wanneer u mij contacteert (vaak op aanraden van de school, het CLB, artsen of op eigen initiatief) start ik met een intakegesprek, waar u alle nodige info over het verdere verloop krijgt. Na het intakegesprek wordt bepaald of verder onderzoek en verdere behandeling nodig is. Er wordt na dit gesprek ook een formulier voor de geneesheer-specialist meegegeven ifv de terugbetaling.


onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt adhv testen nagegaan of er een problematiek aanwezig is en hoe groot deze is. Dit kan, afhankelijk van de onderzoeksvraag, meerdere sessies in beslag nemen. De resultaten hiervan worden nadien besproken. Indien het aangewezen is logopedische therapie op te starten, dient de geneesheer-specialist een voorschrift voor therapie op te maken.

Alle ingevulde documenten worden verzameld en naar de mutualiteit verzonden. De adviserende geneesheer beslist of de terugbetaling al dan niet goedgekeurd wordt. We kunnen nu ook starten met de therapie.

Individuele aanpak

Iedereen krijgt een behandeling op maat. Door het onderzoek weet ik waar de moeilijkheden liggen en hoe ik die ga aanpakken. Maar wat een goede aanpak is voor de ene, is dat niet noodzakelijk voor de andere. Ik pas mijn therapie dus steeds aan aan de persoon die voor mij zit. 

 

 

 

therapie

Wanneer de therapie gestart wordt, probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en beslissen we na overleg waar en wanneer de therapie zal doorgaan. Dit kan in eerste instantie op de praktijk, maar ook op school en in uitzonderlijke gevallen aan huis. 

Voor de lagere schoolkinderen wordt in samenspraak met de school beslist of de therapie doorgaat tijdens de middagpauze of in de naschoolse opvang. Voor kleuters kan dit gebeuren tijdens de lesuren.

Ik werk met wekelijkse afspraken, de sessies duren 30 min. of 1 uur met een frequentie van 1 of meerdere keren per week.

Tijdens het schooljaar blijft deze afspraak ongewijzigd. Tijdens vakanties treedt er een andere regeling in werking. De patiënt krijgt dan een briefje mee met de respectievelijke therapiemomenten.

 

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live it’s whole life believing that it is stupid.
— Albert Einstein
 
 
Afbeelding_Dyslexie.jpg

 

.03

tarieven

 
 

 Het honorarium is het bedrag dat u als patiënt aan de logopedist betaalt per sessie. Indien de stoornis valt onder het wettelijk kader van de verplichte ziekteverzekering, kan je als ouder genieten van een terugbetaling van 75%. Als geconventioneerde logopediste volg ik de tarieven opgelegd en bepaald door het RIZIV. U kan deze tarieven vinden op http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/logopedist.aspx#.WND2xfk19PY

Soms komt het echter voor dat de stoornis buiten de wettelijke ziekteverzekering valt. Dan heeft u als patiënt vaak recht op een aanvullende verzekering. Hoeveel u per sessie dan terugkrijgt, hangt af van het ziektefonds waarbij u aangesloten bent. U kunt die tarieven steeds navragen op hun website.